top of page
Останні новини
Популярні новини

Ініціатива щодо скасування наказу Держнаглядохоронпраці підтримана урядом


Наказ Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 № 270 «Про затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» втратив актуальність та встановлював регуляторні бар'єри для ведення бізнесу в Україні.

Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій виступила з ініціативою щодо скасування наказу Держнаглядохоронпраці, яка знайшла підтримку Громадської ради при Державній регуляторній службі України і урядом (витяг з протоколу №6).

Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 10 березня 2017 р. №166-р скасував Наказ Держнаглядохоронпраці від 06.12.2004 № 270 «Про затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (розорядження №166-р).


Архів
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Basic Square
bottom of page