top of page
15
13
12
11
10
Дніпропетровська організація роботодавців експертних організацій

Новини

Про організацію

Експертиза охраны труда Промышленная безопасность Держпраці Гоструд Инспекция гоструда Інспекція держпраці Коррупция в инспекции Неправомерные действия инспектора Защитв прав Захист інтересів Промислова безпека Безпека праці Безопасность труда Организация экспертов Экспертная организация Организация работодателей Организация работодателей экспертных услуг Писец Логотип с песцом Гудоншик Федерация Федерация работодателей Подать жалобу Евроинтеграция Торговля с ес Борьба с коррупцией Экспертиза предприятия Инспекция Госгорпромнадзор Мчс Диагностика оборудования Днепропетровская областная организация Рынок экспертных услуг Ринок експертних послуг Держгірппромнагляд Інспектор з охорони праці

Дніпропетровська організація роботодавців експертних організацій

 Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій є неприбутковою громадською організацією, метою якої є представництво і захист інтересів власників та їх організацій - роботодавців експертних організацій у Дніпропетровській області у економічних, соціально-трудових та інших відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолідація дій членів Організації для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства.

Головними завданнями, які ставить перед собою Організація є:

  • сприяння створенню зрозумілих та прозорих умов функціонування ринку експертних послуг;

  • боротьба з корупцією та її проявами в сфері охорони праці та експертизи промислової безпеки.

  З метою зниження рівня корумпованості в зазначених сферах, Організація, в рамках своїх повноважень, сприяє впровадженню європейського досвіду боротьби з корупцією та її проявами, керуючись при цьому, європейськими нормами щодо протидії корупції.

  З огляду на вищевикладене, Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій, розуміючи нагальність проблеми подолання корупції у сфері охорони праці та експертизи промислової безпеки, гарантує дотримання у своїй діяльності основних засад та напрямків протидії корупції, встановлених європейськими стандартами.

bottom of page