top of page

 

Тези 3

 

Проект «Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва» (далі – Вимоги) розроблений Державною службою України з питань праці на виконання пункту 4 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

Вимоги підготовлено з метою правового регулювання питань здійснення суб’єктами господарювання експертної діяльності у сфері охорони праці та промислової безпеки шляхом встановлення критеріїв їх оцінки та реалізації цієї діяльності на законодавчо врегульованих засадах. У той же час допущено значну кількість порушень чинного законодавства України, а саме.

У пункт 1.1. передбачено здійснення експертиз щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та відповідності устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки., яка не відповідає нормі статті 21 Закону України «Про охорону праці». Пропонується внести зміни відповідно до вимог Закону, а саме висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання та на застосування - висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.

Пропонуємо у пункті 1.4. замість забезпечення якісного та професійного відбору записати забезпечення прав і законних інтересів усіх заінтересованих сторін, загальнодоступності, добровільності, прозорості та неупередженості

Вимоги пункту 2.1. до суб’єктів господарювання пропонуємо викласти більш конкретно, вони – «повинні забезпечувати незалежність дій та об’єктивність висновків, підготовлених за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва».

Вимоги пункту 2.2. до суб’єктів господарювання щодо незалежності недостатні. Пропонуємо їх поширити і викласти у наступній редакції. Суб’єкт господарювання повинен:

бути неупередженим та незалежним;

забезпечувати умови конфіденційності;

спроможнім нести юридичну відповідальність за свою діяльність;

повинен мати повноваження на здійснення інспекційної діяльності, відповідно до чинного законодавства, - атестат акредитації відповідності органу інспектування (відповідно ДСТУ ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних органів з інспектування).

Пункти з 2.3. по 2.10. дублюють вимоги ДСТУ ISO/IEC 17020:2014, які перевіряються під час проходження акредитації у національному органі України з акредитації. Пункт 2.11. - загальна вимога для всіх суб’єктів господарювання у всіх галузях виробництва. Пропонуємо пункти з 2.3. по 2.11. вилучити.

У пункті 2.12. містяться вимоги щодо надання дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов’язаних з технічним оглядом та/або експертним обстеженням устаткування та звіт органу інспектування про відповідність суб’єкта господарювання вимогам цього нормативно – правового акту. Враховуючи, що Держпраці внесла пропозицію щодо змін у Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної  небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, якою замість дозволу передбачена декларація на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки пропонуємо цю зміну внести до пункту 2.12.

Вимогу про надання звіту органу інспектування про відповідність суб’єкта господарювання вимогам цього нормативно – правового пропонуємо вилучити з наступних причин. Не визначено орган інспектування та його повноваження. Перевіряти результати акредитації національного органу України з акредитації не доцільно. Норма щодо перевірок (контролю) не відповідає вимогам Закону України від 05.04.2007 № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Положенням про Держпраці затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 такі повноваження не передбачен.

Отже запропонований Держпраці механізм державного регулювання створює штучні обмеження у сфері здійснення експертизи, введення непередбачених чинним законодавством вимог до суб’єктів господарювання, що тягнуть за собою адміністративні навантаження та не виправдані витрати суб’єктів господарювання для впровадження відповідного регулювання.

Просимо підтримати наші пропозиції та зауваження щодо проекту Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

 

 

bottom of page