top of page

 

Тези 2

 

Запропоновані Держпраці зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (далі по тексту – Порядок) посилюють регуляторний тиск на суб’єктів господарювання. Значно збільшений перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на експлуатацію (застосування) яких необхідно отримувати дозвіл Держпраці і зменшена кількість тих, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Запропоновано отримання дозволів навіть на елементи технологічного устаткування (фактично на запасні частини).

Нанівець зведено принцип декларування. Для подання декларації необхідно отримати в Держпраці експертний висновок такий самий, як і для отримання дозволу. Пропонується призупиняти дію декларації вилучаючи запис про її реєстрацію. Ці вимоги не передбачені Законами України «Про охорону праці» і «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Пропонується вилучити з проекту зміни до пункту 21 і додатку 8.

У проекті не міститься вимог щодо наявності у експертних організацій повноважень на здійснення інспекційної діяльності, відповідно до чинного законодавства. На сьогодні у державі діє ДСТУ ISO/IEC 17020:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування». Пропонується доповнити пункти 3 і 4 проекту вимогою, що Експертні організації повинні мати повноваження на здійснення інспекційної діяльності, відповідно до чинного законодавства (атестат акредитації відповідності органу інспектування ДСТУ ISO/IEC 17020:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування).

У терміні визначення застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вислів - використання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки їх відповідності вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки замінити на оцінки їх відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України, як це визначено у Законі України «Про охорону праці».

Пропонується пункт 6 доповнити вимогою, що при наявності сертифікату відповідності дозвіл на застосування не потрібен.

У Порядку (пункт 9) міститься вимога, що дозволи видаються при наявності висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства про охорону праці та промислової безпеки яка не відповідає нормам статті 21 Закону України «Про охорону праці». Пропонується внести зміни, які відповідають вимогам цього Закону, а саме висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання та на застосування - висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устаткування нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні території України

У пункті 15 Порядку також пропонується викласти вимоги у відповідності з нормами статті 21 Закону України «Про охорону праці». Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема допущено повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл або допущено виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало недодержання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, на які видано дозвіл, строк дії дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання.

З метою зменшення фінансового тиску на суб’єктів господарювання пропонується у додатку 1 Порядку вилучити –«№ заводський та дату виготовлення» устаткування на який отримується дозвіл.

Не обґрунтована необхідність отримання дозволів на виконання робіт провадження яких не містить істотних ризиків (загроз) для здоров'я населення, навколишнього середовища і самого працюючого. Роботи з проведення технічного огляду, експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не внесені до Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 та не віднесені до високого та середнього ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я людей постановою Кабінету Міністрів України №413 від 28.04.2009 якою встановлені критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці. Протягом останніх п'яти років загальна кількість нещасних випадків, пов'язаних із виробництвом становить 41074 та дані про травмування при виконанні робіт з проведення технічного огляду, випробування, експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устаткування у статистиці відсутні. Пропонується з пункту 1 додатку 2 Порядку вилучити роботи з проведення технічного огляду, експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки залишивши ті, що віднесені до робіт підвищеної небезпеки.

У пункті 3 додатку 2 та пункті 1 додатку 3 Порядку не коректно використано терміни «небезпечних речовин і шкідливих речовин», які не мають конкретного визначення. Пропонується вести чітке значення і кількісне визначення їх, а саме вибухопожежонебезпечні речовини і небезпечні речовини 1 та 2 класу небезпеки маса, яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956.

У пункті 5 додатку 2 замість утилізації зброї та виробів ракетної техніки, яка не становить реальної загрози пропонуємо викласти небезпечні види робіт з утилізації боєприпасів, засобів ініціювання, пороху та ракетного палива, які несуть реальну загрозу. Відповідно внести зміни до пункту 3 додатку 3.

Пункт 11 додатку 2 пропонуємо вилучити, як такого що дублює пункт 3.

Пункт 6 додатку 3 пропонуємо вилучити, як такий, що не визначає конкретно за ризиками устаткування і дублює пункти 1, 2, 7, 10 та 11.

У пункті 7 пропонується вилучити значення «потенційні», як таке, що не несе реальну загрозу.

У пункті 10 визначити кількісні небезпечні параметри посудин працюючих під тиском та трубопроводів пари та гарячої води.

Запропоновані Держпраці надмірна кількість документів дозвільного характеру та умови декларування значно ускладнюють умови ведення бізнесу та лягають на підприємців додатковим регуляторним і фінансовим тягарем. Просимо підтримати пропозиції та зауваження до проекту Порядку запропонованого Держпраці.

 

 

bottom of page