top of page

 

Тези 1

 

На сьогодні потребують дерегуляції вимоги Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06 грудня 2004 року № 270 (далі по тексту – Порядок).

Порядок розроблено на виконання вимог пунктів 41 - 43 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (далі по тексту – Постанова).

Та Порядок не забезпечує виконання у повному обсягу всіх норм ведення обліку передбачених Постановою.

Порядком (пункт 11) не передбачено виконання Держпраці вимог пункту 43 Постанови, а саме узагальнення і оприлюднення інформації про виявлене устаткування з типовими пошкодженнями, дефектами і несправностями, виникнення яких спричинено визначеними в експлуатаційних документах параметрами експлуатації або є властивим для устаткування цієї конструкції, а також щодо впливу технічного стану устаткування на рівень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві чи аварій на об'єктах підвищеної небезпеки. За час дії Порядку така інформація не оприлюднювалась, як того вимагає Постанова.

Порядок зобов’язує всі організації щомісяця надсилати до уповноваженої організації, за своїм місцезнаходженням, звіт про результати здійсненого ними технічного огляду та експертного обстеження устаткування. Уповноважені організації - це суб’єкти господарювання, які визначені наказом Держнаглядохоронпраці та їй підпорядковані (наказ «Щодо визначення уповноважених організацій» від 28.07.2004 № 179). Навіщо суб’єкти господарювання звітують іншим суб’єктам господарювання (конкурентам), якщо про виявлене устаткування з типовими пошкодженнями, дефектами і несправностями, які негативно впливають на безпечну експлуатацію устаткування і загрожують безпеці працівників та інших осіб, на вимоги Постанови безпосередньо звітують Держпраці (пункти 19 та 37).

Держпраці на уповноважені організації поклала ведення обліку даних про об’єкти, але відповідно положення про Держпраці (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96,                        пункт 4 підпункт 32) здійснення обліку повинна здійснювати Держпраці. Передача владних функцій Держпраці суб’єктам господарювання призвела до обмеження і спотворення конкуренції та порушує норму статті 16 Закону України «Про захист конкуренції». Дії Держпраці не узгоджуються з вимогами частини 3 статті 18 Господарського Кодексу України відповідно до якої, органам державної влади забороняється приймати акти та вчиняти дії, які необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності, чи запроваджують обмеження на ринку, не передбачене законодавством.

У Порядку встановлена норма щодо контролю Держпраці за дотриманням строків надання звітів, що порушує один із основних принципів визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», - здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом.

Порядок порушує ряд принципів державної регуляторної політики, передбачених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

  • адекватності – в частині визначення уповноважених організацій та ведення обліку, що не відповідає вимогам чинного законодавства;

  • ефективності – в частинні введення непередбачених чинним законодавством вимог до суб’єктів господарювання з адміністративного та фінансового навантаження;

  • збалансованості – в частині відсутності доступу до інформації щодо технічного стану устаткування, що не забезпечує балансу інтересів між суб’єктами господарювання та державою;

  • прозорості – в частині відкритості дій регуляторного органу.

Вартість регуляторних вимог Порядку відповідно розрахунків М-Тесту становить понад 31 мільйон гривень на рік та понад 90 мільйонів гривень на п’ять років. Для одного суб’єкта господарювання малого бізнесу витрати складають 32 тисячі 231 грн. на рік.

Враховуючи вище викладене пропонуємо скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 06 грудня 2004 року № 270 «Про затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» та внести зміни до пунктів 41-42 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

 

 

bottom of page