top of page

 

Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій за відміну існуючого Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

     На сайти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України для громадського обговорення викладено проект постанови із змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі по тексту – Постанова №687). 

     Те що Постанова №687 не відповідає, як сучасним європейським стандартам так і чинному в Україні законодавству та має корупційні чинники Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій (далі по тексту – Організація) заявляла з перших днів свого створення. Організацією були направлені свої пропозиції  до внесення змін до Постанови та приведення її до європейських стандартів.

     Нарешті  15 вересня на сайті Міністерства з’явився запропонований проект постанови. Розглянемо більш детально, які зміни запропоновано.

     На перший погляд зміни не великі. Слова «експертне обстеження» замінити словами «технічне обстеження», «Держнаглядохоронпраці» замінити словом  «Держпраці», «уповноважена організація» та «експертна організація» замінити словами «спеціалізована організація», «висновок експертизи» замінити словом «висновок». Але при детальному аналізі запропонований проект не тільки не усуває проблеми, а навпаки їх збільшує і поглиблює.

  •      1. Змінами у пункті 5 проекту Постанови №687 від здійснення технічного обстеження відстороняються експерти спеціалізованих експертних організацій, які безпосередньо були орієнтовані на виконання комплексу робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації. У проекті здійснення цих робіт дозволяється фахівцям, які безпосередньо беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного устатковання. До чого ці обмеження. Такі зміни не усувають порушення статті 15 розділу ІІІ Закону України «Про захист економічної конкуренції». Вони залишають обмеження та спотворення конкуренції, збільшують соціальну напругу.

     2. У проекті залишається вимога щодо отримання дозвілу Держпраці України на проведення огляду та випробування устаткування. На сьогодні чинним законодавством України не передбачено такого дозволу. Ця вимога на пряму порушує статтю 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», якою забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

     3. Змінами до Постанови передбачено, що всі спеціалізовані організації звітують про результати технічного огляду та технічного обстеження Держпраці України. У свою чергу, Держпраці України має узагальнювати інформацію і оприлюднювати її разом з відомостями про спеціалізовані організації на власному веб-сайті та загальнодержавних друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства. Як показав досвід десяти років систематизація та узагальнення отриманої Держгірпромнаглядом інформації про технічний стан устаткування, не здійснювалась, вона використовувалась у власних цілях експертно-технічними центрами Держгірпромнагляду, що призводило до порушення законних прав та інтересів організацій, якими інформація надавалась.

     4. Верховною Радою України 16 вересня 2014 року ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

З січня 2016 року на території України починають застосовуватися положення Розділу V Угоди про асоціацію - «Торгівля та пов'язані з торгівлею питання»,  європейські та міжнародні технічні стандарти.

    

З огляду на те, що Україна прагне досягти відповідності європейським стандартам, в першу чергу вважаємо за доцільне сприяти розповсюдженню застосування «європейських» принципів.

     Необхідно зазначити, що відповідно до європейських норм зазначені роботи з технічного обстеження виконують органи, що мають акредитацію відповідно вимог стандарту ІSO/IEC 17020:2012 «Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування».

     Дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки європейськими нормами також не передбачено. Європейські норми дуже чітко встановлюють діяльність експертних організацій, як важливої складової у функціонуванні дозвільної системи в державі, які проходять лише акредитацію та нотифікацію.

     Враховуючи, що організація експертної діяльності вимагає подальшого законодавчого врегулювання з орієнтуванням на європейські норми та усунення порушень Законів України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та «Про захист економічної конкуренції» вважаємо за необхідне визнати Постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» такою, що втратила чинність.

 

 

bottom of page