top of page

Шановний Арсенію Петровичу!

Шановний  Джеффері Р. Пайєтт! 

 

  Як відомо, у 2014 році Україною було укладено Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі по тексту – Угода про асоціацію), яка складається з двох частин – політичної (була підписана 21 березня 2014 року) та економічної (була підписана 27 червня 2014 року). 16 вересня 2014 року Угода про асоціацію була ратифікована Верховною Радою України.

  З 01 січня 2016 року, відповідно до Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 року, в Україні починають застосовуватися положення Розділу V Угоди про асоціацію - «Торгівля та пов'язані з торгівлею питання».

  Наші громадські організації створені з метою залучення громадського суспільства до процесів адаптації малого та середнього бізнесу до вимог європейського законодавства. Крім того, одним з провідних завдань наших громадських організацій є сприяння створенню зрозумілих та прозорих умов функціонування ринку експертних послуг, а також боротьба з корупцією та її проявами в сфері охорони праці та експертизи промислової безпеки. Цим зверненням, ми, як представники експертних та інспекційних організацій в сфері охорони праці, вважаємо за необхідне привернути вашу увагу до ситуації яка склалася на законодавчому рівні в Україні в галузі охорони праці, та яка може призвести до негативних наслідків для України в сфері не тільки охорони праці, але й в сфері економіки в цілому та міжнародної торгівлі зокрема. Загальновідомим є те, що для України настали тяжкі часи – фінансова криза, війна на сході. Не дивлячись на це, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний інвестиційний банк та інші міжнародні інституції не тільки здійснюють фінансову допомогу Україні, але й усіма можливими способами сприяють становленню України як демократичної, соціальної та правової держави.

  Однак, на теперішній час в галузі охорони праці мають місце деякі організаційні процеси, які не вкладаються в рамки кампанії з підготовки та адаптації законодавства України до Європейської інтеграції, зокрема до застосування економічних положень Угоди про асоціацію.

  Вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на те, що рапортуючи Президенту України, Кабінету міністрів України та суспільству про адаптацію законодавчої та нормативно-правової бази до європейської, керівники окремих державних органів вводять в оману вищезгадані інституції.Так, відповідно до положень Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02 грудня 2010 року, та Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» на Держгірпромнагляд (на сьогоднішній день – Державна служба з питань праці) покладено  відповідальність за здійснення наглядової діяльності відповідно до наступних технічних регламентів:

  • - Технічний регламент засобів індивідуального захисту (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. №761);

  • - Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №268);

  • - Технічний регламент ліфтів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. №465);

  • - Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. №1076);

  • - Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. №1262);

  • - Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. №35);Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (щодо вибухових матеріалів промислового призначення).

  Інформуємо Вас, що жоден з вищеназваних технічних регламентів не відповідає відповідним європейським директивам, оскільки вищезазначені технічні регламенти мають посилання на українські нормативно-правові акти з охорони праці (далі по тексту – НПАОП), які є пережитком минулого і не відповідають ні американським ні європейським нормам та стандартам, відповідно до яких  виробник самостійно готує всю необхідну технічну документацію (технічний паспорт, інструкцію з використання тощо), а також обирає модуль (схему), відповідно до якого його виріб буде проходити сертифікацію на відповідність європейським стандартам. У разі проходження сертифікації виробник отримує сертифікат/декларацію про відповідність його товару європейським стандартам.

  У зв’язку з цим, коли у січні 2016 року почне застосовуватися Розділ V («Торгівля та пов'язані з торгівлею питання») Угоди про асоціацію, то всі закордонні інвестори, які матимуть бажання налагодити торгівельні відносини з Україною, зіткнуться з масовими проявами корупції. Це буде пов’язано з тим, що вся продукція, не залежно від того до якої галузі вона відноситися (починаючи з сільського господарства та закінчуючи виробами машинобудування) – не буде відповідати вимогам тих технічних регламентів, які на теперішній час існують в Україні. Таким чином закордонні інвестори зіткнуться з тим питанням, що їх продукція буде підпадати під перевірки незрозумілого характеру, які не мають обґрунтованої необхідності та не відповідають європейським нормам, проте ускладнюють процес взаємодії на ринку торгівлі між закордонними інвесторами та виробниками і Україною.

  З огляду на вищевикладене, вважаємо за необхідне в найкоротший час внести зміни до технічних регламентів, а саме:

- виключити з технічних регламентів будь-які посилання на НПАОП або

- привести всі технічні регламенти у відповідність до європейського законодавства або, якщо ці зміни не будуть здійснені до 01 січня 2016 року,

- прийняти європейські директиви “методом обгортки”.

   Ми неодноразово зверталися з подібними пропозиціями до відповідних інстанцій – Державної служби з питань праці, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України та Кабінету Міністрів України, проте відповідної реакції станом на сьогоднішній день ми не отримали.

  Нам відомо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України робить все можливе для створення найбільш комфортних та сприятливих умов для діяльності та розвитку як українського так і закордонного бізнесу на території України. Так, Національне агентство з акредитації України, яке підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, у травні місяці 2015 року успішно пройшло процедуру аудиту з боку Європейської організації з акредитації, у зв’язку з чим у вересні-жовтні 2015 року планується підписання угоди про взаємовизнання акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17065:2012 «Оцінка відповідності – вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію продукції, процесів та послуг».

  Однак, якщо буде підписано це визнання, а технічні регламенти в сфері охорони праці залишаться без змін – виявиться, що вся робота проведена Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, зокрема його міністром – паном Айварасом Абрамавічусом та Національним агентством з акредитації України, з метою сприяння розвитку в Україні в сфері виробництва, торгівлі та євроінтеграції була марною.

  Щоб не допустити цього, вважаємо, що приведення законодавства України до європейських норм та стандартів – і в першу чергу в сфері охорони праці – має бути першочерговою метою України, оскільки саме це дозволить впевненим кроком рухатись до євроінтеграції, зниження рівню корупції як в сфері охорони праці так і в інших сферах життєдіяльності нашої держави, а також неабияким чином сприятиме розвитку міжнародних торгівельних відносин України з іншими закордонними державами та економічному добробуту нашої країни.

bottom of page