top of page

Щодо пропозиції внесення змін до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР»  

 

22 липня 2015 року на офіційному сайті Державної служби України з питань праці, за посиланням - http://dsp.gov.ua/?p=703, було оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» (далі по тексту – проект Постанови).

Відповідно до Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР» від 22 липня 2015 року, яке також розміщено на офіційному сайті Державної служби з питань праці за посиланням - http://dsp.gov.ua/?p=729,  зазначено, що протягом місяця з дня офіційного оприлюднення проекту Постанови є можливість звернутися з пропозиціями та зауваженнями стосовно цього проекту.

Дніпропетровська обласна організація роботодавців експертних та інспекційних організацій (далі за текстом – Організація) уважно ознайомилася зі змістом запропонованого проекту Постанови, та вважає за доцільне запропонувати внести зміни до абзацу 2 пункту 6 частини 3 проекту Постанови.

Так, відповідно до абзацу 2 пункту 6 частини 3 проекту Постанови, пропонується внести зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», а саме – «слова «територіальних санітарно-епідеміологічних станцій» замінити словами «органів Держпраці або державних підприємств, віднесених до сфери її управління».

Однак, враховуючи наявність не лише державних але й інших експертних організацій, суб’єктів господарювання, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування, а також спеціалізованих організацій, суб’єктів господарювання, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення огляду та випробування устаткування, в даному випадку незрозумілою є доцільність покладення всіх повноважень з проведення атестації робочих місць за умовами праці  виключно на державні підприємства Держпраці.

            Крім того, необхідно зазначити, що в країні вже діють більшість положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, яка була ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 2014 року (далі по тексту – Угода), а з 01 січня 2016 року в Україні положення Угоди будуть застосовуватися вже в повному обсязі. Варто зауважити, що норми європейських країн дуже чітко визначають діяльність експертних організацій, як важливої складової у функціонуванні дозвільної системи в державі. Зазначені європейські експертні організації проходять лише процедури акредитації та нотифікації.

            Таким чином, є доцільним замість всіх існуючих бюрократичних схем перевірки повноважень експертних організацій запровадити процедури акредитації та нотифікації. На сьогоднішній день, в Україні акредитацією органів з оцінки відповідності вже займається Національне агентство з акредитації України, яке підпорядковується Міністерству економічного розвитку та торгівлі України.

            З огляду на вищевикладене, а також враховуючи прагнення України до європейської інтеграції та виведення законодавства України, зокрема в сфері охорони праці, на принципово новий – європейський рівень, вважаємо за необхідне змінити абзац 2 пункту 6 частини 3 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР», та викласти його у наступній редакції: «слова «територіальних санітарно-епідеміологічних станцій» замінити словами  «органів Держпраці або підприємств, які пройшли акредитацію у встановленому законом порядку».

bottom of page